Informaciją apie 95 kodo kursus

0 240

95 kodo kursai yra privalomi visiems, kurie nori vairuoti krovinines mašinas, vežti krovinius ar keleivius už atlygį. Visoje Europoje privalomas šių kursų pažymėjimas yra labai reikalingas, o kursuose įgyjamos žinios turi būti atnaujinamos kas penkis metus.

Jei vairuotojas nori persikvalifikuoti, bet jau turi pasibaigęs 95 kodo kursus ir pažymėjimą, kuris patvirtina, kad žmogus įgijęs kvalifikaciją vežti krovinius ir nori įgyti kvalifikaciją vežti keleivius arba turi kvalifikacija vežti žmones ir nori įgyti žinių vežti krovinius, jam reikalingi kursai. Šie kursai ir jų trukmė priklauso nuo kategorijos, kurą rinksitės. Pavyzdžiui, jei vairuotoja amžius yra 18-20 metų ir persikvalifikuoja į D1, D, D1E, DE kategorijas, tai jam reikės teorijos mokytis 70 valandų ir 5 valandas skirti vairavimui. Jei amžius yra virš 21 metų, tai šioms kategorijos užtenka 35 valandų teorijos, dvi su puse valandų vairavimo.  C1, C1E kategorijas galima įgauti su 35 valandomis teorijos ir dviejų su puse valandų vairavimo, jei vairuotojas jau turi 18 metų. Į C, CE kategorijas 18-20 metų žmonės persikvalifikuoti gali per 70 valandų teorijos ir penkias valandas vairavimo, o turintys 21 metus ir daugiau teorijai turi skirti 35 valandas, o vairavimui dvi su puse.

95 kodas yra nereikalingas, jei vairuotojas žada vežti krovinius ir keleivius tik asmeniniais tikslais, o ne komerciniais. Taip pat šių kursų nereikia, jei asmuo žada su savo kvalifikacija tik mokyti praktinio vairavimo arba naudos ją viešosios tvarkos palaikymui, gelbėjimo ar kitokios srities specialiems darbams. Taip pat 95 kodas nereikalingas jei bus vairuojama priemonė, kurių didžiausias greitis gali būti iki 45 kilometrų per valandą. Visais šiais atvejais nereikia kas 5 metus išklausyti 95 kodo kursų.

Prieš įgyjant krovininių mašinų profesinę kvalifikaciją, reikia turėti bet B kategorijos vairavimo teises. Teisę vairuoti keleivines ar krovinines mašinas bus įgyjama mokantis kursuose, pavadinimu „95 kodas“.  Šie kursai leidžia būti komerciniu vairuotojų visoje Europoje, o kas 5 metus atnaujinamos žinios užtikrins jūsų ir vežamų žmonių bei krovinių saugumą.

Komentarai
Kraunama...