Ką privalote atlikti papildomų kursų prasižengusiems metu?

0 4

Papildomi kursai prasižengusiems taikomi asmenims, kuriems buvo atimta teisė vairuoti dėl KET pažeidimų arba neturintiems 2 metų stažo (pradedantiesiems vairuotojams), kurie pažeidė KET reikalavimus. Straipsnyje sužinokite daugiau, apie veiksmus, už kuriuos prasižengusieji turi praeiti papildomus kursus, bei kokia yra tokių kursų tvarka.

KET turi labai daug taisyklių, kurias būtinai reikia žinoti, norint neprasižengti dalyvaujant eisme. Kartais smulkios klaidos eisme gali likti nepastebėtos, bet gali tekti patuštinti pinginę papildomiems kursams, jeigu pažeidžiami šie KET reikalavimai susiję su:

 • Vairuotojų pareigų pėstiesiems nesilaikymu;
 • Lenkimo taisyklių pažeidimais;
 • Draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, nepaisymo;
 • Eismo reguliavimo signalų nesilaikymu;
 • Įspėjamųjų signalų naudojimo pažeidimais;
 • Važiavimo per sankryžas pažeidimu;
 • Vairuotojų naudojimosi saugos diržais ir motociklininko šalmais pažeidimais;
 • Nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h;
 • Transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilių);
 • Sukėlus eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.

Jeigu nusižengėte šiems reikalavimams ir norite atgauti teisę vairuoti transporto priemonę, jums bus reikalingi papildomi kursai prasižengusiems, kurių metu jūs privalėsite:

 • Baigti 90 min. trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą;
 • 45 min. individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (us) KET pažeidimą (us);
 • Baigti ne trumpesnį kaip 45 min. trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą;
 • Su vairavimo mokymo instruktoriumi atlikti 45 min. praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą nustatytu maršrutu;
 • Pradedantysis vairuotojas ir (arba) vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, norėdamas užbaigti papildomą vairuotojų mokymą, nustatyta tvarka privalo išlaikyti žinių patikrinimo testą;
 • Pradedantysis vairuotojas neturintis 2 metų stažo, pažeidęs KET reikalavimus, per vienus metus nuo pažeidimo padarymo datos privalo baigti papildomus vairuotojų mokymus. Per įstatyme nustatytą terminą nebaigęs papildomo vairuotojų mokymo, pradedantysis vairuotojas praras teisę vairuoti transporto priemones.
Komentarai
Kraunama...