Informaciją apie 95 kodo kursus

95 kodo kursai yra privalomi visiems, kurie nori vairuoti krovinines mašinas, vežti krovinius ar keleivius už atlygį. Visoje Europoje privalomas šių kursų pažymėjimas yra labai reikalingas,

Siuntos į Airiją

Airijoje gyvena daug lietuvių, todėl siuntos į šią šalį yra gana dažnas pasirinkimas. Kad ir kaip nesunku atrodo išsiųsti paprastą siuntinį, deja, kai kuriems iškyla daug klausimų, nes